IT Protection

IT_Protection Program komputerowy IT Protection jest łatwym w obsłudze programem przeznaczonym do poprawnego sporządzania protokołów z badań ochrony przeciwporażeniowej w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora IT o napięciu 500V i 1000V.

Program powstał w oparciu o Polskie Normy oraz opracowanie wydane przez EMAG pt. „Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych układach sieciowych IT w świetle wymagań PN-IEC 60364” EMAG (2(18)/2004).

Początkowo program stworzony został na potrzeby pracowników Ośrodka Pomiarów i Automatyki PW S.A. w celu poprawnego i szybkiego wykonywania dokumentacji pomiarowej, jednak później postanowiono wydać wersję ogólnodostępną aby program mógł dotrzeć do szerszego grona elektryków pomiarówców.

Ważniejsze cech programu: